Sosiale medier og gevinster for bedrifter

some_gevinsterHvordan tror du sosiale medier kan skaffe gevinster for en bedrift? Hvilken type gevinster kan en oppnå med sosiale medier?
Dessuten: – Kor mykje bør ein egentleg vite om det digitale, og om forretningsdrift, for å kunne nytte sosiale medier profesjonelt? Bør ein gå litt i dybden, eller står til dømes Facebook-bruken på eigne bein?

Les videre